FORMAREA PROFESORILOR – ACTIVITĂȚILE T

TEMA 1: Educația centrată pe elev într-un mediu incluziv

Ziua 1: Școala (inter)activă și (re)inventarea copilului

Ziua 2: Strategii educaționale centrate pe elev

Ziua 3: Coordonate primare în proiectarea și realizarea activităților centrate pe elev

Ziua 4: Tehnici de valorizare a subiectului învățării

Ziua 5: Evaluarea cursului

TEMA 2: Educație incluzivă pentru copiii proveniți din medii multiculturale

Ziua 1: Managementul educaţiei incluzive

Ziua 2: Tehnologii didactice incluzive

Ziua 3: Aplicații în managementul diversității într-un mediu multicultural

Ziua 4: Lucrul în echipă ca bună practică în educaţia incluzivă

Ziua 5: Evaluarea cursului

TEMA 3: Modelarea comportamentului psiho-emoțional – drumul spre prevenirea și combaterea discriminării

Ziua 1: Fundamentare teoretică în ce privește modelarea comportamentului

Ziua 2: Incluziunea socio-educațională a copiilor

Ziua 3: Principalele tipuri de abordări ale tulburărilor emoţional -comportamentale în clasa de elevi

Ziua 4: Metode bazate pe dezvoltarea relaționării în grup într-un mediu incluziv

Ziua 5: Evaluarea cursului

Elementele de inovare sunt date de conceptul de neurodiversitate, un mod inedit de structurare a interacțiunilor sociale prin prisma diagramelor ABCDE, conceperea algoritmică a conduitelor care duc la discriminare și incluziune;

Valoarea adăugată este dată de resemnificarea dificultăților de învățare, un mediu de studiu foarte interactiv, operarea unei transformări la nivelul imaginii de sine, transformare care constă în înlocuirea validării condiționale bazate pe stima de sine cu acceptarea de sine necondiționată

Impactul aşteptat:

  • crearea unui stil de lucru profesoral care pune accentul pe descoperirea nevoilor unice ale elevului pentru dezvoltare optimă, ducând în ultimă instanță la crearea unei situații pozitive, un mediu diferențiat de învățare în care creierul copilului poate înflori;

  • își vor dezvolta abilități de modelare a comportamentului elevilor.

Curs formare T1

Activitatea T1: Educaţia centrată pe elev într- un mediu inclusiv

Activitatea T1 a avut ca scop achiziționare de cunoștințe, formarea de abilități, deprinderi, metode, în ce privește predarea personalizată pliată pe profilul cognitiv, emoțional, social, cultural al elevilor; creșterea receptivității profesorilor referitor la depășirea dificultăților specifice mediului multicultural.

Când? În perioada 16.02.2022 – 29.03.2022

Cine?: 58 de profesori de la: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi, Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești; Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula; Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani; Școala Gimnazială Nr. 1 Albești

Ce? Competențele vizate au fost:

- construirea unor strategii de predare-învățare-evaluare variate, care să permită adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor, cu accent pe elevii în risc de excluziune și de stimularea funcțiilor executive (memoria de lucru, planificarea, autocontrolul);

- optimizarea motivațională din perspectiva disciplinei predate, ca modalitate de reducere a dificultăților de învățare și de relaționare.


Programul activității de formare, pe zile:


Ziua 1: Școala (inter)activă și (re)inventarea copilului

Ziua 2: Strategii educaționale centrate pe elev

Ziua 3: Coordonate primare în proiectarea și realizarea activităților centrate pe elev

Ziua 4: Tehnici de valorizare a subiectului învățării

Ziua 5: Evaluarea cursului

P1 - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi

Ziua 2: Strategii educaționale centrate pe elev

Partea de început a cursului T1:

a. prezentarea cursului T1: scop, competențe ce vor fi dezvoltate/formate la formabili, programul formării, conținut;

b. așteptări și temeri

Profesorii de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi, participanți la cursul T1, își împărtășesc din experiența lor legată de învățarea activă, metodă ce implică elevii direct în procesul de dobândire a cunoștințelor, de formare a competențelor.

Formatorii vin cu elemente teoretice și practice calibrate pe învățarea activă, ca proces de învățare axat pe interesele, nivelul de înțelegere, nivelul de dezvoltare al elevilor, pe participarea (elevul e activ, răspunde la întrebări, ia parte la activități), gândirea critică și creativă (elevul formulează întrebări, propune noi interpretări) și învățarea aplicată (elevul devine capabil sa aplice o strategie de învățare într-o anumită situație de învățare.

P2 - Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

Ziua 3: Coordonate primare în proiectarea și realizarea activităților centrate pe elev

Competențele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoștințe, abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe parcursul întregii vieți, pentru dezvoltarea personală, cetățenie activă, incluziune socială şi găsirea unui loc de muncă.

Acestea se interconectează și se întrepătrund prin faptul că elemente componente ale unora dintre competențe sprijină dezvoltarea elementelor altor competențe. Abilități de ordin înalt precum gândirea critică, rezolvarea de probleme, negocierea, creativitatea, abilități analitice și interculturale sunt incluse în ansamblul competențelor cheie.

P3 - Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula

Ziua 2: Strategii educaționale centrate pe elev

În această sesiune s-a vorbit despre principalele dificultăți și limitări ale adoptării centrate pe elevi, despre construirea unor strategii de predare-învățare-evaluare variate, care să permită adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor, cu accent pe elevii în risc de excluziune;

Stimularea funcțiilor executive (memoria de lucru, planificarea, autocontrolul) și optimizarea motivațională din perspectiva disciplinei predate, ca modalitate de reducere a dificultăților de învățare și de relaționare.

P4 - Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani

Ziua 2: Strategii educaționale centrate pe elev

Prin această temă a strategiilor educaţionale centrate pe elev s-a dorit acordarea atenţiei procesului de predare-învăţare şi intereselor elevului, urmărind să se dezvolte competența de utilizare a demersurilor didactice centrate pe elev, formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază ce sunt necesare elevilor care se pregătesc pentru continuarea studiilor şi pentru activităţile profesionale viitoare.

Motivaţia oferită de profesori elevilor lor pentru învăţare, pentru educaţie, ţine de strategiile pe care le aplică în procesul de formare cu şi pentru elevi. Sunt discutate experiențele profesorilor legate de următoarele strategii metacognitivie: S. I. N. E. L. G. , Jurnalul dublu, Tabelul cu trei coloane, Harta minții etc.

În această sesiune sunt puse în discuție aspecte ce țin de proiectarea și realizarea activităților centrate pe elev atunci când în clasă întâlnim elevi cu cerințe educaționale speciale: ce strategii folosim, cum le adaptăm, care sunt barierele și cum le depășim, care sunt pașii pentru crearea unui climat pozitiv în contextul educațional.


P5 - Școala Gimnazială nr. 1 Albești

Ziua 2: Strategii educaționale centrate pe elev

A învăţa activ înseamnă: a înțelege ce rol au cunoştinţele învăţate în viaţa curentă și ce sentimente generează cunoştinţele dobândite; a-i asculta pe ceilalţi (profesor, autor de carte), a discuta în grupuri mici, cu colegii sau cu alţii; a observa direct (se observă o acţiune reală – de ex. o famile) sau mediat (se observă simularea unei acţiuni reale – se urmăreşte un film sau se citeşte o carte despre acea familie); a face în mod direct (a proiecta un rezervor, a conduce o orchestră, a realiza un experiment, a realiza o critică a unei lucrări, a susţine o prezentare orală) sau mediat (studii de caz, joc de roluri, simulări).

Din perspectiva disciplinei pe care o predau, profesorii au exemplificat cum pot fi implicați elevii în activitatea de învățare activă conform tuturor stilurilor de învățare cunoscute.