REUȘIM ÎMPREUNĂ!

Cuprins

Titlul proiectului:

REUȘIM ÎMPREUNĂ!”

Număr de referință: 2020-EY-PICR-0002

Promotorul de proiect: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani

Data de începere a proiectului: 01.10.2021

Data de încheiere a proiectului: 30.09.2022


PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMANIA FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021

Proiecte naționale de cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în școală

CONSORȚIU format din:

  • COORDONATOR: PP: CJRAE BT (Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Botoșani)

  • ȘCOLI PARTENERE:

   1. P1: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi

   2. P2: Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

   3. P3: Școala Gimnazială ”Nicolae Călinescu” Coșula

   4. P4: Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani

   5. P5: Școala Gimnazială Nr.1 Albești

Scopul proiectului

Creșterea capacității instituţionale a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi.

Obiective urmărite

 • O1: Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive într-un mediu multicultural, prin formarea a 60 de profesori care lucrează cu copiii romi, în 5 școli din județul Botoșani, în 12 luni;

 • O2: Optimizare calității și relevanței educației și formării prin elaborarea a 6 noi curriculumuri pentru un mediu inclusiv și multicultural, în 5 școli din județul Botoșani, în 12 luni.

 • O3: Creșterea gradului de conștientizarea referitor la discriminare prin participarea la activitățile comune a 70 de părinți romi și neromi din 5 școli din județul Botoșani.

 • O4: Formarea unor conduite prosociale prin care este stimulată implicarea elevilor în situații de discriminare pasivă și activă la 200 de elevi romi și neromi, din 5 școli, pe parcursul a 12 luni.

 • O5: Îmbunătățirea competențelor relaționale la 200 de elevi, 60 de profesori și 70 de părinți într-un mediu multicultural prin formarea unor abilități de sustenabilitate socială, în 5 școli din județul Botoșani.

Tipuri de activități prevăzute în cadrul proiectului

 • formări făcute cu profesorii pentru educația centrată pe elev într-un mediu incluziv și multicultural, modelarea psiho-emoțională în vederea combaterii discriminării;

 • opționale axate pe toleranță, identitate multietnică, activități sportive și emoții pozitive, încorporarea elementelor de TIC moderne în cultura minorităților, adaptarea științelor la cultura de învățare a etniei rome;

 • activități desfășurate cu părinții, cu elevii prin care se va urmări eliminarea stereotipurilor, a prejudecăților.

Rezultate / impact așteptat

Rezultate pe termen scurt

 • 90% din profesori declară abilități/competențe îmbunătățite/dezvoltate pentru includerea copiilor romi;

 • o diminuare a actelor de discriminare la adresa elevilor romi din partea profesorilor din școală şi a colegilor neromi cu minim 15%.;

 • rezultate școlare ameliorate, o creștere a numărului materialelor curriculare și didactice, un climat pozitiv de învățare, un număr crescut de participări a elevilor în activități extracurriculare;

 • existența unei platforme a proiectului care va putea fi accesată și consultată de cei interesați de câte ori vor avea nevoie.

Rezultate pe termen lung

Impactul prevăzut şi beneficiile pe termen lung va fi cuantificabil prin planurile de intervenţie personalizate adaptate elevilor discriminaţi, reducerea eșecului şi abandonului şcolar la elevii romi, evaluarea formativă nonpunitivă a acestora, percepţia pozitivă a romilor.


a) rezultate școlare ameliorate, o creștere a numărului materialelor curriculare și didactice, un număr crescut de participări a elevilor în activități extracurriculare, implicarea activă a cadrelor didactice în realizarea strategiei educaționale a unității de învățământ prin însușirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților de modelare a comportamentului elevilor;

b) un climat pozitiv de învățare și reducerea semnificativă a numărului de elevi care experimentează discriminarea în mediul școlar prin realizarea de materiale curriculare și/sau didactice adaptate la particularitățile individuale și de grup a elevilor;

c) o destructurare a stereotipurilor și prejudecăților la nivelul persoanelor implicate în proiect prin creșterea numărului de interacțiuni cu persoane din grupuri sociale diferite;

d) existența unei platforme a proiectului care va putea fi accesată și consultată de cei interesați de câte ori vor avea nevoie.

Toate acestea vor avea ca impact creșterea capacității instituționale a școlilor.

Grupurile țintă

a) 200 elevii romi și neromi din care 50% să fie copii romi. Din fiecare școală parteneră vor fi selectați câte 40 de elevi, din care 50% fete (50% fete rome și 50% nerome și din grupul băieților 50% să fie romi). Un grup de 20 de elevi de nivel primar și un alt grup de 20 de elevi de nivel gimnazial.

b) 70 de părinții romi și neromi ai elevilor din școlile partenere din care 50% părinți romi. Din fiecare se va selecta un grup de 14 părinți din care 50% să fie părinți ai copiilor romi.

c) 60 de profesori care lucrează cu elevii romi în școlile partenere, câte 12 din fiecare școală.

Activități de formare pentru profesori

 • T1: Educație centrată pe elev într-un mediu incluziv

 • T2: Educație incluzivă pentru copii proveniți din medii multiculturale

 • T3: Modelarea comportamentului psiho-emoțional – drumul spre prevenirea și combaterea discriminării

Produse intelectuale

 • IO1: Toleranță și identitate - un curriculum opțional din aria curriculară Om și societate, realizat pentru nivel primar /gimnazial;

 • IO2: Suntem ceea ce suntem - un curriculum opțional care face parte din aria curriculară Limbă și comunicare, opțional aplicabil la nivel primar/gimnazial;

 • IO3: Emoție și joc în mișcare - un curriculum opțional care va face parte din aria curriculară Sport, aplicabil la nivel primar/gimnazial;

 • IO4: Programează-ți viitorul - un curriculum opțional care va face parte din aria curriculară Tehnologie, aplicabil la nivel primar/gimnazial;

 • IO5: Ecuația diversității - un curriculum opțional care vor face parte din aria curriculară Matematică și științe, aplicabil la nivel primar/ nivel gimnazial;

 • IO6: Incluziune prin starea de bine - un curriculum opțional pentru aria curriculară Consiliere și orientare realizat de către specialiști din CJRAE Botoșani.

Activități de conștientizare/învățare organizate pentru părinți

 • A1: E dreptul meu să fiu diferit

 • A2: Construim împreună

 • A3: Drepturi și responsabilități

 • A4: Europa – comunitatea mea

Activități extracurriculare cu elevii

B1: Minți deschise.

Pe parcursul anului școlar se vor desfășura activități lunare constând în patru ateliere de lucru cu elevii și un atelier la care vor participa elevi-părinți-profesori.

1. Învățăm BunăVoința, legată de sărbătorirea Zilei Internaționale pentru Nonviolență în Școală, 30 ianuarie, are ca scop prevenirea violenței și rezolvarea conflictelor în mediile multiculturale.

2. Îmi pasă de tine va fi dedicată Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, 21 martie + Zilei Internaționale a Fericirii, 20 martie, are ca scop eliminarea unor prejudecăți și stereotipuri.

3. Sărbătoarea ROmului va coincide cu Ziua Internațională a Romilor, 8 aprilie și are ca scop cunoașterea unor tradiții și obiceiuri legate de etnia rromă și de sensibilizare a tuturor membrilor clasei cu privire la problemele cu care se confruntă semenii lor.

4. Diversitate culturală și dialog se va desfășura de Ziua Internațională a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, 21 mai și are ca scop promovarea diversității ca valoare a comunității internaționale, înțelegerea reciprocă în societatea multiculturală.

5. Cercul prieteniei prin care se va celebra Ziua internațională a copilului + Ziua Internațională a Părinților 1 iunie are ca scop sensibilizarea copiilor și a părinților cu privire la conviețuirea armonioasă, echilibrată într-un mediu multicultural.

B2: Comunitatea inimii mele - școală de vară

Școala de vară se va desfășura în cadrul unei tabere („Codrii de aramă” Agafton, județul Botoșani) pe parcursul perioadelor prezentate în calendarul de activități. Vor participa elevii din grupul țintă din toate școlile partenere împărțite în 3 serii.

Fiecare grup de 10 elevi va avea un profesor însoțitor.

Activitățile vor fi desfășurate de către formatori selectați de PP, câte un formator pentru fiecare grup de 20 de copii, în total 4 formatori.

Pe perioada a 5 zile se vor desfășura activități de cunoaștere și autocunoaștere, de relaționare în grup, de prezentare a modelelor comportamentale dezirabile, despre roluri și responsabilități