Curs formare T2

Activitatea T2: Educație incluzivă pentru copiii proveniți din medii multiculturale

Când? În perioada 16.02.2022 – 29.03.2022

Cine?: 60 de profesori de la: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi, Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești; Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula; Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani; Școala Gimnazială Nr. 1 Albești

Ce? Profesorii au dobândit competențe legate de:

- cunoașterea principiilor educației incluzive şi implementarea pașilor pentru valorizarea diversității, ca parte a politicii instituționale;

- diferențierea și individualizarea predării- învățării în mediul multicultural prin tehnologii didactice incluzive;

- valorizarea și împărtășirea experiențelor personale şi a elementelor specifice culturilor din care provin elevii în vederea armonizării relațiilor într-un mediu multicultural;

- dezvoltarea unui curriculum integrat la decizia școlii, centrat pe nevoile şi interesele copiilor.


Programul activității de formare, pe zile:


Ziua 1: Managementul educaţiei incluzive

Ziua 2: Tehnologii didactice incluzive

Ziua 3: Aplicații în managementul diversității într-un mediu multicultural

Ziua 4: Lucrul în echipă ca bună practică în educaţia incluzivă

Ziua 5: Evaluarea cursului

P1 - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi

Ziua 5: Evaluarea cursului

Lucrând în echipă cu colegii (tema 1), sau individual (tema 2) profesorii aleg să prezinte una dintre temele pentru portofoliu: 1. de formulat o țintă strategică pentru combaterea discriminării în școală, argumentarea alegerii, definirea opțiunilor strategice, descrierea resurselor necesare și elaborarea planului operațional pentru atingerea țintei respective sau 2. pornind de la o situație dificilă/conflictuală cu care s-au confruntat la școală cu elevii, de prezentat un scurt plan de intervenție, în care să includă tehnici învățate la acest curs.


P2 - Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

Ziua 1: Managementul educaţiei incluzive

Capitolul de față se concentrează pe clarificarea conceptului de școală/educație incluzivă, precum și pe prezentarea strategiilor recomandate la nivelul școlii care dorește să avanseze pe calea incluziunii. Aceste strategii vizează dezvoltarea unei culturi incluzive, și a unor practici incluzive la nivelul școlii.


Mesajele esențiale ale acestui capitol pot fi rezumate astfel:

• Incluziunea este o valoare asumată în mod responsabil în școala incluzivă;

• Incluziunea presupune identificarea atentă și îndepărtarea diferitelor tipuri de bariere care împiedică unele grupuri de elevi să beneficieze pe deplin de oferta educațională a școlii;

• Incluziunea urmărește prezența, participarea activă și succesul școlar al fiecărui elev.

P3 - Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula

Ziua 1: Managementul educaţiei incluzive

Spre deosebire de integrare, incluziunea pune accentul pe necesitatea ca sistemul educațional și școlile să se schimbe și să se adapteze pentru a răspunde nevoilor elevilor.

În această sesiune s-a vorbit despre misiunea unei școli incluzive, despre importanța cunoașterii principiilor educației incluzive şi implementarea pașilor pentru valorizarea diversității, ca parte a politicii instituționale.

P4 - Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani

Ziua 1: Managementul educaţiei incluzive

Participanții la cursul de formare au învățat principiile educației incluzive, cum să diferențieze și să individualizeze predarea pentru un mediu multicultural.

Ziua 5: Evaluarea cursului

În cadrul sesiunii de evaluare, cursanții au împărtășit experiențele lor privitoare la lucrul cu elevii din categorii sociale dezavantajați și au oferit viziunea lor asupra unui demers incluziv în școală

P5 - Școala Gimnazială nr. 1 Albești

Ziua 1: Managementul educaţiei incluzive

Într-o școală, putem găsi mai multe tipuri de relații între grupurile multiculturale: segregare, incluziune, segregare, excluziune. Treptat, unitățile de învățământ se îndreaptă spre incluziune rezolvând problema segregării. Formele principale de integrare sunt: integrarea locațională (în care elevii sunt plasați în același perimetru cu școala de masă, dar în care unii elevi sunt găzduiți în clase sau unități separate sau urmează un curriculum diferit), integrarea socială (în care elevii ce frecventează clase sau unități speciale au posibilitatea de a socializa cu elevii din școala de masă, de exemplu, pe terenul de joacă, în pauza de masă, la întâlnirile la care participă toată școala), integrare funcțională, în care se prevede (deși nu întotdeauna în mod consecvent şi riguros) participarea comună în cadrul programelor educaționale care includ toți elevii.