Curs formare T3

Activitatea T3: Modelarea comportamentului psiho-emoțional – drumul spre prevenirea și combaterea discriminării

Când? În perioada 16.02.2022 – 29.03.2022

Cine?: 60 de profesori de la: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi, Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești; Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula; Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani; Școala Gimnazială Nr. 1 Albești

Ce? Profesorii au dobândit competențe legate de:

- cunoașterea principiilor educației incluzive şi implementarea pașilor pentru valorizarea diversității, ca parte a politicii instituționale;

- diferențierea și individualizarea predării- învățării în mediul multicultural prin tehnologii didactice incluzive;

- valorizarea și împărtășirea experiențelor personale şi a elementelor specifice culturilor din care provin elevii în vederea armonizării relațiilor într-un mediu multicultural;

- dezvoltarea unui curriculum integrat la decizia școlii, centrat pe nevoile şi interesele copiilor.


Programul activității de formare, pe zile:


Ziua 1: Fundamentare teoretică în ce privește modelarea comportamentului

Ziua 2: Incluziunea socio-educațională a copiilor

Ziua 3: Principalele tipuri de abordări ale tulburărilor emoţional -comportamentale în clasa de elevi

Ziua 4: Metode bazate pe dezvoltarea relaționării în grup într-un mediu incluziv

Ziua 5: Evaluarea cursului

P1 - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi

Ziua 3: Principalele tipuri de abordări ale tulburărilor emoţional -comportamentale în clasa de elev

Scopul acestei întâlniri este de a oferi câteva direcții de abordare a dificultăților emoționale și de comportament ale elevilor în mediul școlar. Reducerea comportamentelor inadecvate cum ar fi: întreruperile frecvente ale lecției provocate de elevi care vorbesc în timpul orei, zgomotul permanent, accentuează mult nivelul de stres.

În sprijinul acestor probleme, sunt exersate diferite tehnici de management al comportamentului pentru a putea fi aplicate la clasă cu ușurință de către profesori și pentru a se crea un climat de promovare a comportamentului pozitiv.


P2 - Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

Ziua 3: Principalele tipuri de abordări ale tulburărilor emoţional -comportamentale în clasa de elevi

În această sesiune au fost identificate și enumerate comportamentele problematice la copii, s-a pus accentul pe importanța oferiririi oportunității copilului de a-și exprima emoțiile și pe rezolvarea situațiilor în care apar comportamente nepotrivite între copii prin parcurgerea unor pași:

observarea și traducerea în cuvinte a emoției copilului, relaționarea cu contextul, rezumarea informației primite, exprimarea emoției (copilul îi comunică celuilat cum se simte), raportarea la celălalt copil - sumarizarea, apelul la regulă, aplicarea imediată a consecinței încălcării regulii (atunci când e necesar), identificarea soluțiilor de rezolvare a problemei.


P3 - Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula

Ziua 4: Metode bazate pe dezvoltarea relaționării în grup într-un mediu incluziv

Starea de bine și empatia joacă roluri importante în aplicarea strategiilor de învățare și promovarea inteligenței interpersonale, a altruismului, inhibiției comportamentului antisocial. În relația cu elevii, empatia profesorului este un instrument puternic de modelare și de transformare. Empatia, atunci când este autentică, e ușor de simțit, la fel cum absența acesteia din partea cadrului didactic îi face pe elevi să devină dezangajați, cinici


Empatia profesorului se poate manifesta în mai multe moduri – compasiunea față de dificultățile și problemele elevilor, împărtășirea experiențelor și gândurilor pozitive, atenția emoțională, faptul că îi pasă și se interesează de elevi, o anumită identificare cu aceștia. Empatia înseamnă crearea unei stări de bine în contextul școlar.


P4 - Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani

Ziua 1: Fundamentare teoretică în ce privește modelarea comportamentului

Regulile formulate în clasă, monitorizarea respectării lor cu consecvență, consolidarea comportamentului sunt câteva exemple prezentate de către profesorii participanți la curs și folosite de către aceștia în scopul creării unui climat pozitiv în contextul educațional pentru dezvoltarea abilităţii de autocontrol la elevi.

Ziua 3: Principalele tipuri de abordări ale tulburărilor emoţional -comportamentale în clasa de elevi

Cursanții au învățat că strategiile punitive în gestionarea tulburărilor de comportament nu reprezintă o soluție viabilă, iar înțelegerea și empatia față de nevoile elevilor sunt parte a unui mediu suportiv.

P5 - Școala Gimnazială nr. 1 Albești

Ziua 2: Incluziunea socio-educațională a copiilor

În această sesiune s-a vorbit despre cum pot școlile sprijini incluziunea socio-educațională a elevilor prin crearea stării de bine. Starea de bine în mediul școlar înseamnă adaptarea ofertei școlare la nevoile fiecărui beneficiar, acceptare și respect, înțelegerea diversității, toleranță, colaborare, susținere, non-discriminare, o cultură organizațională care să permită fiecărui membru să se dezvolte armonios, împreună și alături de ceilalți.

Abordarea stării de bine a elevilor la școală începe prin a-i ajuta să simtă că sunt cunoscuți și apreciați ca indivizi în sine și că viața școlară are un sens și un scop pentru ei. Acest lucru poate fi realizat într-o varietate de modalități, exemplificate, pe larg, în acest curs.